Meditatie stelt je open voor heling

Een van de mooiste mogelijkheden die meditatie brengt, is heling. Met meditatie heb je een krachtige tool in je bezit om aan zelfgenezing te werken. En het beste is dat je hier niet eerst iets voor hoeft te bereiken. Je hebt het al in je. 

We zijn energie

Wij zijn energie. Pure energie, puur licht. De energie die de wereld vormt, die vormt ook ons. We maken deel uit van de bron en tegelijkertijd zijn we de bron. Sommigen noemen het levensenergie, anderen noemen het God. Het is 'nulpunt energie', wat zoveel betekent als allesomvattend. Energie is alles en niets, vol en leeg, mogelijkheid en onmogelijkheid.  Energie heeft geen voorkeur, het 'doet' niet, het is. Ter plaatse van ons lichaam verdicht de energie zich en stroomt zo langzaam dat ons stoffelijk lichaam kan bestaan. Wat wij waarnemen als ons fysieke lichaam, is energie die de vorm van een lichaam heeft aangenomen. Ons lichaam is energie die alle mogelijkheden in zich heeft. Gezondheid is een mogelijkheid. Ziekte is een mogelijkheid.

Energie krijgt kleur

Vroeg in ons leven leren we om ons af te sluiten voor die energie. Voor ons ware zijn. We leren dat we een lichaam zijn en een brein hebben waarmee we denken en acteren. Het hart is een orgaan en doet het leuk in gezegden. 

Maar jij weet beter. Daarom mediteer je. Die rust in je hoofd waar je naar op zoek bent, is de connectie met je ware zelf: een zijn met de energie van al wat leeft.

Met onze mind geven we kleur aan de energie. Wat van nature puur en transparant is, kleuren wij in met mogelijkheden. Dit doen we met ons denken en met onze emoties. Ons bewuste denken - de gedachten waar je je bewust van bent - spelen hier slechts een kleine rol. De hoofdrolspeler is ons onbewuste denken. Een continue flow van gedachten, waarvan je sommigen al decennia lang dagelijks herhaalt. Hierdoor zijn het vastgeroeste overtuigingen zijn geworden die geen ruimte meer bieden aan andere zienswijzen. 

Gedachten en emoties zijn onlosmakelijk verbonden. Het lichaam reageert op de mind net zoals de mind reageert op het lichaam. Onbewuste gedachten worden versterkt door emoties. Het is deze combinatie van gedachte & emotie die zorgt voor manifestatie van mogelijkheden.

Onderzoek je denkpatronen

Je gedachten bewust maken, waarnemen welke emoties door welke gedachten geactiveerd worden, is een belangrijke stap in het manifesteren van gezondheid. We zijn ongemerkt een slaaf geworden van ons denken, dat ons leven inkleurt. Door gedachten bewust te maken, doorbreken we dit patroon en nemen we het heft in eigen handen.* 

Mediteren geeft je de ruimte om je gedachten te onderzoeken. Door de tijd te nemen om in rust te zijn, zonder afleiding, zonder activiteit. De actie is hier het naar binnen kijken en waarnemen.

Een volgende stap is om gedachten bewust te kiezen en bewust om te gaan met emoties.

* Binnenkort online het blog: "Gedachten zitten niet in je hoofd"

Werken met energie

Gedachten beïnvloeden de natuurlijke stroom van energie. Met je mind activeer of de-activeer je mogelijkheden. Je geeft kleur aan de energie. Je kan de energie versterken, maar ook blokkeren.  Op fysiek niveau is op iedere plek waar je ongemak voelt, de energiestroom in meer of mindere mate beperkt. 

In meditatie kun je werken met deze energie en blokkades oplossen. Hierdoor krijgt het lichaam de ruimte om zichzelf te herstellen. Het lichaam beweegt zich altijd in de richting van een optimale flow van energie. Zodra wij ons, door te mediteren, openstellen voor de stroom van energie en deze bekrachtigen, kan de energie zichzelf in balans brengen. De energie die jouw lichaam vormt. En zo kan je lichaam zich richting heling bewegen.

Helende Energie jezelf genezen via meditatie

Wil je leren werken met energie?

Deze zomer (2022) breng ik een masterclass Gezondheid uit, waarin je leert om door middel van meditatie te werken met de energie in je lichaam. Je leert om je open te stellen voor energie en om te werken met de energiestromen vanuit de bron. Je ontdekt hoe je energie door je lichaam kunt laten stromen en bewust in te zetten om je gezondheid te beïnvloeden.

Wil je graag op de hoogte blijven? Laat hieronder je e-mailadres achter:

Leave a Reply

Your email address will not be published.